Google szó használata a köznyelvben

A Google a legismertebb és legtöbbet használt internetes keresőprogram. Olyannyira ismert és annyira része lett a mindennapi életünknek, hogy maga a szó is bekerült különböző formákban a mindennapi nyelvhasználatba. A „ráguglizni” és a „guglizni” szavak ma már teljesen elfogadottak és használatosak. És ami a legizgalmasabb, hogy a többség ismeri és tudja is a jelentését. Bámulatos, hogy az elmúlt 20 évben milyen nagy mértékig tudott az életünk részévé válni a Google. Ez a jelenség nem csak a magyar nyelvben figyelhető meg, hanem az angolban is. Még 2010-ben az Amerikai Dialektus Társaság a „togoogle”, vagyis a guglizni igéből képzett főnevet választotta meg az évtized szavának. Jelentése az interneten történő információgyűjtés. A Google életünkben elfoglalt fontos szerepe pedig azóta nem, hogy csökkent volna, hanem tovább nőtt. A Google több szolgáltatást nyújt évről évre, és állandóan fejleszti a már meglevőket.